Biały Kamień Hotel & Medi-SPA, Świeradów Zdrój

Wellness

Wellness

Jan ' 23 26
Jan ' 23 27
buy a voucher
  1. Home
  2. SPA & Wellness
  3. Wellness
01

Place

Your relaxation

More than a 1000 m2 situated on the first ground is an extraordinary offer for our most demanding guests.  The glass wall allows you to virtually touch the magic nature, from both: the swimming pool and SPA rooms. 

All hotel guests can use the wellness zone without any additional charge and without limits : a summer patio,a leisure Infinity swimming pool, a wading pool for children, water aerobic equipment, a water cascade, a dry sauna, a steam sauna with aromatherapy, a saline Jacuzzi, an ice igloo with crushed ice, salt room, deckchairs, RGB night lights.

 

Regulamin Strefy Wellness

Cennik

 

 

bilet normalny........................................................................................................120,00 pln / 2 godz.

bilet ulgowy (dzieci do 10 roku życia)...............................................................90,00 pln / 2 godz. 

 

bilet normalny......................................................................................................150,00 pln / 3 godz.

bilet ulgowy (dzieci do 10 roku życia)...............................................................110,00 pln / 3 godz. 

 

 

 

Godziny

 

 

Poniedziałek:              0800- 2200

Wtorek:                       1100- 2200

Środa:                          0800- 2200

Czwartek:                    0800- 2200

Piątek:                         1100- 2200

Sobota:                        0800- 2200

Niedziela:                    0800- 2200

 

*W okresie Świąt, długich weekendów godziny otwarcia strefy Wellness mogą ulec zmianie. 

Regulamin Korzystania

ze Strefy Wellness

1. Strefa Wellness stanowi wydzieloną część HOTELU & MEDI-SPA BIAŁY KAMIEŃ, składającą się z basenu, sauny suchej i parowej, groty lodowej oraz tężni solnej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą funkcjonowaniu Strefy.

2.Regulamin Strefy Wellness obowiązuje jego wszystkich użytkowników i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jej terenie. Z chwilą wejścia na teren Strefy Wellness, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, a jednocześnie do stosowania się do zaleceń ze strony personelu obsługującego Strefę.

3.Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń pracowników Strefy Wellness będą wypraszane z terenu Strefy bez możliwości zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów wstępu.

4.Strefa Wellness jest obszarem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jej terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w Strefie, ale również na wykorzystanie materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących zgodności zachowania z regulaminem.

5.Informacja o godzinach otwarcia Strefy Wellness w poszczególnych dniach tygodnia umieszczana jest na bieżąco w widocznym miejscu Recepcji Wellness. 

6.Użytkownicy Strefy Wellness mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wyposażenia i sprzętu znajdującego się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów lub urządzeń obiektu, korzystający ze Strefy ponosi pełną prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody, przy czym odpłatność za wyrządzone szkody ustalana jest indywidulanie przez zarządcę obiektu.

7.Dzieci do 14 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Dzieci do 3 roku mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie po założeniu wodoodpornych pielucho-majtek, do nabycia w Recepcji Wellness. Odpłatność za dokonanie biologicznego zanieczyszczenia wody w zbiornikach Strefy w wysokości 1000,00 zł ponoszą opiekunowie dziecka.

8.Na całej powierzchni Strefy Wellness istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu zmiennym. Korzystanie z szatni Strefy Wellness oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Zarządca Strefy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach. Odpłatność za zagubienie klucza do szafki wynosi 200 zł.

9.Przed wejściem do Strefy Wellness każdy użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Przebywając na terenie Strefy Wellness użytkownik jest zobowiązany do noszenia stroju kąpielowego, nie zastosowaniem się do powyższej zasady skutkuje nałożeniem kary za naruszenie Regulaminu w wysokości 100,00 EURO

10.Ze Strefy Wellness każdy użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność, zgodnie ze swoim stanem zdrowia dopuszczającym korzystanie z poszczególnych atrakcji Strefy. Wszelkie urazy, skaleczenia lub złe samopoczucie użytkownika należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Recepcji Wellness. Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu dzieci korzystających z basenu bez opieki rodziców.

11.Na terenie Strefy Wellness obowiązuje całkowity zakaz: - biegania, skakania do wody z brzegów basenu, wpychania lub zanurzania do wody innych użytkowników, nadmiernego hałasowania zakłócającego spokój innych użytkowników Strefy - konsumpcji artykułów żywnościowych innych niż znajdujące się w sprzedaży baru przy basenie oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających; osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną poproszone o niezwłoczne opuszczenie Strefy Wellness - palenia wyrobów tytoniowych itp. - wnoszenia szklanych opakowań i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników - korzystania ze Sterfy Wellness osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę rumień itp.; posiadają otwarte skaleczenia, choroby zakaźne lub trudno gojące się rany

12. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

13. Wszelkich regulacji urządzeń saun, w szczególności regulacji nagrzewania pieca oraz polewania pieca wodą może dokonywać tylko pracownik obsługi.

14. Z sauny suchej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

15. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

16. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

17. Z saun należy korzystać w kostiumie bawełnianym. W saunie suchej należy bezwzględnie siadać na ręcznikach, bez możliwości bezpośredniego kontaktu ciała z drewnianą konstrukcją sauny.

18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować pracownika Recepcji Wellness. Życzymy przyjemnego korzystania ze Strefy Wellness

 

Dyrekcja Hotelu

Newsletter

Zapisz się - informacje, oferty i promocje czekają na Ciebie!

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close